Thursday, August 13, 2009

Diantara beberapa nasihat dan kata-kata mutiaranya ialah  1. Kesabaran yang di sertai iman kepada allah membawa kemenangan

  1. Individu yang bahagia merupakan insane yang muahabah diri dan mengharapkan syafaat dan tuhannya dengan beramal soleh.

  1. Apabila memanjatkan sesuatu permohonan atau hajat kepada allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu, demikian juga dengan puasa dan solatmu.

  1. Janganlah bersumpah dalam keadaan kamu berdusta dan jangan menuntut sumpah daripada orang yang berdusta agar kamu tidak menyekutui mereka dalam doa.

  1. Taatilah kepada raja-rajamu serta berbanyakkanlah daripadfanya mulutmu ucapan syukur dan puji kepada allah.

  1. Jangan bersikap dengki terhadap orang-orang yang baik nasibnya, kerana mereka tidak akan lama menikmati nasib yang baik.

  1. Barang siapa yang melampaui kesederhanaan sudah pasti tiada sesuatu pun akan memuaskannya.

Tanpa membahagi-bahagikan nikmatyang di perolehinya seorang itu tidak dapat bersyukur kehadrat allah atas nikmat-nikmat yang di perolehn ya itu.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...